Historie pilockie

Veni, vidi… vróciłam!

Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko po śmierci, albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania (B. Franklin). Kosztem pierwszego, wyruszyłam czynić to drugie. I tak, w celu dobrego przeżycia wyjazdu i jak najlepszego wywiązania się z wielu stojących przede mną zadań, na blogu nastała...

Czytaj dalej